Projenin Amacı

Neden Kanal İstanbul?

Yılda yaklaşık 43.000 geminin geçtiği İstanbul Boğazı, en dar yeri 698 m olan doğal bir su yoludur. Gemi trafiğinde tonajlardaki artış, teknolojik gelişmeler sonucu gemi boyutlarının büyümesi ve özellikle akaryakıt ve benzeri diğer tehlikeli/zehirli maddeleri taşıyan gemi (tanker) geçişlerinin artması, İstanbul üzerinde büyük baskı ve tehdit oluşturmaktadır.

İstanbul Boğazı’nda su yolu ulaşımını riske eden keskin dönüşler, kuvvetli akıntılar ve transit gemi trafiği ile dik kesişen kent içi deniz trafiği mevcuttur. Boğaz’ın her iki yakasında yüzbinlerce sakin yaşamaktadır. Boğaziçi gün içinde milyonlarca İstanbullu için ticaret, yaşam ve geçiş yeridir. Boğaz, geçen gemi trafiğinin oluşturduğu riskler açısından her geçen yıl daha tehlikeli hale gelmektedir. 100 yıl öncesinde 3-4 bin olan yıllık gemi geçiş sayısı artmış ve bugün 45-50 bine ulaşmıştır.Seyir emniyetinin arttırılması için uygulanan tek yönlü trafik organizasyonu nedeniyle büyük gemiler için Boğaz’da ortalama bekleme süresi, beklemeye takılan her gemi için yaklaşık 14,5 saattir. Bekleme süresi bazen gemi trafiğine ve hava şartlarına bazende yaşanacak bir kaza veya arızaya bağlı olarak 3-4 günü,hatta haftayı bulabilmektedir.

Bu çerçevede, İstanbul Boğazı’na alternatif bir geçiş koridorunun planlanması zorunlu hale gelmiştir. Kanal İstanbul ile günde 500 bin yolcuyu seyahat ettiren şehir hatlarıyla transit geçiş yapan gemilerin 90 derecelik dik kesişmelerinin yaratacağı ölümcül olabilecek kaza risklerinin önüne geçilerek, halkımız için güvenli bir seyahat sağlanabilecektir. Aynı zamanda kent içi ulaşımda denizyolunun payının arttırılması mümkün olabilecektir.

Neden Kanal İstanbul Bu kadar Tartışılıyor ? 

Bu bağlamda, Kanal İstanbul Projesi’nin amacı,

 • İstanbul Boğazı’nın tarihsel ve kültürel dokusunun korunması ve güvenliğinin arttırılması,
 • İstanbul Boğazı’nda öncelikle deniz trafiğinden kaynaklanan yükün azaltılması ve Boğaz güvenliğinin artırılması.
 • İstanbul Boğazı’nın trafik güvenliğinin sağlanması,
 • Seyir emniyetinin sağlanması,
 • Yeni bir uluslararası deniz trafiğine açık bir su yolunun oluşturulması
 • Olası bir İstanbul depremi dikkate alınarak, yatay mimariye dayalı depreme dayanıklı modern bir yerleşim alanı oluşturulması.

İstanbul Boğazı’ndan yıllık olarak geçen gemilere dair istatistikler Kanal İstanbul projesinin zorunluluğunu gözler önüne sermektedir.

İstanbul Boğazı Deniz Trafiği Durumu (2020)

Boğazın En Keskin Dönüş Noktası : 80 Derece

Boğazın En Dar Dönüş Noktası : 698 metre

Son yıllardaki verilere göre İstanbul Boğazı’ndaki gemiler her geçişte yaklaşık 14,5 saat beklemektedir. Bazı şartlarda bu bekleme süresi 3-4 günü bulabilmektedir.

Boğaz trafiğini 1930’lu yıllarda 50 m uzunluğundaki gemiler oluştururken bugün 350 m’ye varan gemiler boğazlardan geçiş yapmaktadır.

Boğazlardan 2010 yılında 672 milyon gross ton yük geçerken bu miktar 2018 yılında 849 milyon gross tona yükselmiştir.

Projenin Lokasyonu

Kanal İstanbul Projesi kapsamında, Küçükçekmece Gölü – Sazlıdere Barajı – Terkos Doğusunu takip eden Kanal Koridorunun yaklaşık 6.149 m’lik kısmı İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi sınırları içerisinde, yaklaşık 3.189 m’lik kısmı İstanbul ili, Avcılar ilçesi sınırları içerisinde, yaklaşık 6.061 m’lik kısmı İstanbul ili, Başakşehir ilçesi sınırları içerisinde ve kalan yaklaşık 27.383 m’lik kısmı ise İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır.

Proje ile Entegre Yapılar

Kanal İstanbul için gerekli olan tesis ve yapılara ek olarak, projenin bir bileşeni olan entegre üniteler geliştirilecektir.

Bu yapılar;

 • Küçükçekmece Yat Limanı,
 • Konteyner Limanları,
 • Rekreasyon Alanı,
 • Lojistik Merkezidir.

Proje kapsamında tesis edilecek yapılardan;

 • Küçükçekmece Yat Limanı: İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi sınırları içerisinde,
 • Marmara Konteyner Limanı: İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi kıyı şeridinde Kanal güzergahının Marmara Denizi girişinin batısında,
 • Karadeniz Konteyner Limanı: İstanbul ili, Arnavutköy ilçesinin Karadeniz’e olan kıyı şeridinde,
 • Karadeniz Rekreasyon Alanı: İstanbul ili, Kanal güzergahının Karadeniz girişinin batısında ve
 • Karadeniz Lojistik Merkezi: İstanbul ili, Kanal güzergahının Karadeniz girişinin doğusunda kalmaktadır.

Kanal İstanbul’un işletme aşamasında fonksiyonlarını sağlıklı olarak yerine getirebilmesi için bazı ek tesisler ve yapılar da hayata geçirilecektir. Bu ek tesisler ve yapılar:

 • Karadeniz ve Marmara Denizi Giriş Bölgesindeki Dalgakıranlar,
 • Acil Bağlama Alanları ve Demirleme Alanları,
 • Römorkör Bağlanma Alanları,
 • Deniz Fenerleri,
 • Bakım İstasyonları ve İşletme Binaları,
 • VTS (Gemi Trafik Sistemi),
 • Seyir Yardımcıları.

Neden Kanal İstanbul ?

Neden Kanal İstanbul Yapılıyor ?

Neden Kanal İstanbul Bu kadar Tartışılıyor ?

Neden Kanal İstanbul Önemli ?

https://www.kanalistanbul.gov.tr/tr